Raspored:
08:30 – 09:00 Registracija sudionika 

U predvorju Kaptol Boutique Cinema (Nova Ves 17, II. kat) uz prethodnu prijavu putem linka https://sportska-medicina.eu/prijava na web stranici Simpozija. 


09:00 – 09:30    Pozdravni govori
        Prof.dr.sc. Milan Milošević – predsjednik Instituta za sportsku medicinu
        Doc.dr.sc. Tomislav Madžar – predsjednik organizacijskog odbora simpozija Pokaži srce
        Dr. Niko Mihić – voditelj liječničke službe Real Madrida
        Hrvatski liječnički zbor – predsjednik/izaslanik
        Hrvatska liječnička komora – predsjednik/izaslanik
Hrvatski nogometni savez – predsjednik/izaslanik
        Hrvatski olimpijski odbor – predsjednik/izaslanik
        Ministarstvo zdravstva – ministar/izaslanik
        Ministarstvo turizma i sporta – ministar/izaslanik


09:30 – 10:15    „Patološko stanje u podlozi sportske ozljede“
Dr. Niko Mihić, voditelj liječničke službe Real Madrida
    

10:15 – 11:00    „Nutricionistički pristup i suplementacija kod ozljede mišića“
Dr. Jose Lopez Chicharo, glavni nutricionist Real Madrida
        

11:00 – 11:45    „Istegnuće mišića – od mehanizma ozljede do povratka u igru“
Pedro Belon Perez, David Escriva Dominguez, fizioterapeuti, Real Madrid
    

11:45 – 12:00    Pauza za kavu


12:00 – 12:45    „Aerobna evaluacija u profesionalnom nogometu“
Antonio Pintus, kondicijski trener, Real Madrid
    

12:45 – 13:05    „Hrvatski model prevencije iznenadne srčane smrti kod nogometaša“
Prof.dr.sc. Dragan Primorac
        

13:05 – 13:25    „Preventivni sportski pregledi – pokaži srce“
Doc.dr.sc. Tomislav Madžar / Prof.dr.sc. Milan Milošević

 

Schedule:
08:30 – 09:00 Registration

In the lobby of Kaptol Boutique Cinema (Nova Ves 17, 2nd floor) with prior registration via
link https://sportska-medicina.eu/prijava on the website of the Symposium.

09:00 – 09:30 Welcome speeches

Assoc. Prof. Milan Milošević – President of Institute for Sports Medicine
Asst. Prof. Tomislav Madžar – President of the organizational committee of Symposium
Niko Mihić, MD, Ph.D. – Head of the medical team, Real Madrid
Croatian Medical Association – President/Deputy
Croatian Medical Chamber – President/Deputy
Croatian Football Federation – President/Deputy
Croatian Olympic Committee – President/Deputy
Ministry of Health – Minister/Deputy
Ministry of Tourism and Sports – Minister/Deputy

09:30 – 10:15 „Pathologic condition presented as sports injury“
Niko Mihić, MD, Head of the medical team, Real Madrid

10:15 – 11:00 „Nutritional approach and supplementation in muscle injury“
Dr. Jose Lopez Chicharo, glavni nutricionist Real Madrida

11:00 – 11:45 „Muscle strain – from the mechanism of injury to return to play“

Pedro Belon Perez, David Escriva Dominguez, fizioterapeuti, Real Madrid

11:45 – 12:00 Coffee Break

12:00 – 12:45 „Aerobic evaluation in professional football“
Antonio Pintus, Fitness Trainer, Real Madrid

12:45 – 13:05 „Croatian model of prevention of sudden cardiac death among football players“

Professor Dragan Primorac

13:05 – 13:25 „Preventive sports examination – show your heart“
Asst Prof. Tomislav Madžar / Assoc.Prof. Milan Milošević